Struktura organizacyjna Biura Rachunkowości oraz Biura Rachuby Wynagrodzeń

Struktura organizacyjna Biura Rachunkowości

oraz Biura Rachuby Wynagrodzeń

Główny Księgowy

mgr Robert Wojtyra

Tel.: +48 77 541 5993 wew 5193, fax: 77 541 6000
e-mail: rwojtyra@uni.opole.pl

Asystent Głównego Księgowego
mgr Ewa Gaida

Tel. 77 541 60 30, wew. 5230
email: ewa.gaida@uni.opole.pl

p.o. Z-ca Głównego Księgowego

mgr Wioletta Różańska

Tel. 77 541 59 92, wewn. 5192
email: wrozanska@uni.opole.pl

Biuro Rachunkowości

obszar finansowy

 

Dyrektor Biura Rachunkowości

Collegium Minus, pok. 10

Jadwiga Gonciarz

Tel. 77 541 59 86, wewn. 5186
e-mail: gonciarzj@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus, pok. 10
Małgorzata Krzepis
Tel. 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: malgorzata.krzepis@uni.opole.pl

Samodzielny Referent
Collegium Minus, pok. 10
Małgorzata Musiał
Tel. 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: malgorzata.musial@uni.opole.pl

Starszy specjalista
Collegium Minus, pok. 10
Beata Smerd
Tel. 77 541 5985, wewn. 5185
e-mail: smerd@uni.opole.pl

Samodzielny Referent
Collegium Minus, pok. 10
Anna Elias
Tel. 77 541 5985, wewn. 5185
e-mail: anna.elias@uni.opole.pl

Referent
Collegium Minus, pok. 11
Violetta Kędzior
Tel. 77 541 5969, wewn. 5169
e-mail: violetta.kedzior@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus, pok. 11
Ewa Ordyniec
Tel. 77 541 5969, wewn. 5169
e-mail: ewa.ordyniec@uni.opole.pl

Biuro Rachunkowości

obszar rachunkowość – podatki

 

Z – ca Dyrektora Biura Rachunkowości

Collegium Minus pok. 32

 Anna Blach

Tel. 77 541 59 60, wewn. 5160
e-mail: ablach@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus pok. 31
Karina Gawron
Tel. 77 541 59 83, wewn. 5183
e-mail: karina.gawron@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus pok. 31
Marta Hendrysiak
Tel. 77 541 59 83, wewn. 5183
e-mail: marta.hendrysiak@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus pok. 31
Anna Zielińska
Tel. 77 541 59 80, wewn. 5180
e-mail: anna.zielinska@uni.opole.pl

Samodzielny Referent
Collegium Minus pok. 31
Teresa Wieczorek
Tel. 77 541 59 80, wewn. 5180
e-mail: teresa.wieczorek@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus pok. 32
Joanna Gurgul
Tel. 77 541 59 61, wewn. 5161
e-mail: joanna.gurgul@uni.opole.pl

Referent
Collegium Minus pok. 32
Martina Wałęsa
Tel. 77 541 59 68, wewn. 5168
e-mail: martina.walesa@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus pok. 32
Leszek Milewski
Tel. 77 541 59 61, wewn. 5161
e-mail: leszek.milewski@uni.opole.pl

Obsługa studenta:

Specjalista 
Collegium Minus pok. 11
Bożena Lubojańska
Tel. 77 541 59 28, wewn. 5128
e-mail: lubojanska@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus pok. 11
Beata Stachowicz – Szperlik
Tel. 77 541 59 28, wewn. 5128
e-mail: beatas@uni.opole.pl

 

 

 

 

Biuro Rachuby Wynagrodzeń

 

p.o. Dyrektora Biura Rachuby Wynagrodzeń

Collegium Minus, pok. 12A

Elżbieta Jasek

Tel. 77 541 59 82, wewn. 5182
e-mail: elzbieta.jasek@uni.opole.pl

Z-ca Dyrektora Biura Rachuby Wynagrodzeń
Collegium Minus, pok. 12B
Mariola Kliś
Tel. 77 541 59 82, wewn. 5182
e-mail: mariola@uni.opole.pl

Starszy Specjalista
Collegium Minus, pok. 12A
mgr Agnieszka Balzarek
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: agnieszka.balzarek@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus, pok. 12A
mgr Natalia Kondziela
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: nkondziela@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus, pok. 12A
Lidia Wicher
Tel. 77 541 60 20, wewn. 5220
e-mail: lwicher@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus, pok. 12C
Bożena Żółtkiewicz
Tel. 77 541 59 88, wewn. 5188
e-mail: bozena.zoltkiewicz@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus, pok. 12C
Ilona Karwacka
Tel. 77 541 59 90, wewn. 5190
e-mail: ilona.karwacka@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus, pok. 12C
Iwona Konczewska
Tel. 77 541 59 90, wewn. 190
e-mail: iwona.konczewska@uni.opole.pl

Samodzielny Referent
Collegium Minus, pok. 12A
Małgorzata Liszega
Tel. 77 541 59 81, wewn. 181
e-mail: malgorzata.liszega@uni.opole.pl